Hvem er vi?

Bjørn Einar Tutvedt
Spesialist i Almennmedisin
Praktiserende lege siden 1985

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

.
Kristin Haugum
Off. Godkjent Sykepleier
Praktiserende siden 1985